بایگانی دسته‌ی: دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ چیست

دیجیتال مارکتینگ

  دیجیتال مارکتینگ چیست؟ در گذشته بازارهای حضوری تنها بستری برای کسب و کارها به‌منظور افزایش درآمد بودند؛ درحالی که امروزه با توجه به رشد دانش روز و ابزارهای دیجیتال، علاوه بر بازارهای سنتی، تمرکز بیشتر صاحبان مشاغل روی دیجیتال مارکتینگ است؛ اما دیجیتال مارکتینگ چیست و چه کاربردی دارد؟ به‌طور کلی دیجیتال مارکتینگ مجموعه […]